>
>

Rozhodčí

 

Kontakty
Jméno a příjmení Funkce Email Mobil
Karel Jaksch   jaksch@baseball.cz  
Filip Havlík   baseball@filiphavlik.eu  
Rozhodčí PBS   rozhodcipraha@baseball.cz  
 
Nominace ke stažení zde.
 
Odměny rozhodčích a sankční řád

PBS stanovilo odměny pro rozhodčí pro rok 2015. Pro soutěže kde PBS centrálně nasazuje rozhodčí jsou tyto sazby pevně dané a je povinné vyplácet je v této výši. Pro ostatní soutěže mají doporučující charakter. Vedení PBS usiluje o rozšíření soutěží, kde by centrálně nasazovalo rozhodčí.. VV PBS centrálně nominuje rozhodčí pro kategorie U13, U15, U18 a U99, zodpovídá klubům za koordinaci a dozoruje nad plněním jejich povinností. PBS eviduje odměny a sankce, počítá odměny a vyplácí rozhodčí. Rozhodčí zápasu vyplňuje zprávu o utkání a do 5 pracovních dnů ji posílá na PBS (jaksch@baseball.cz).

  HP 1B
Muži U99 500,- Kč 400,- Kč
Junioři U18 400,- Kč 300,- Kč
Kadeti U15 350,- Kč 300,- Kč
Ml. kadeti U13 300,- Kč 200,- Kč
Žáci U11 200,- Kč 200,- Kč

Ml. žáci U9

100,- Kč 100,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankční řád

Koordinátor rozhodčích

Koordninátor rozhodčích je povinnem vytvořit nominace rozhodčích a dále zodpovídá za jejich koordinační změny vůči PBS. Za řádně vytvořené rozpis nominacý je považován rozpis plně obsazený dvěma rozhodčími na každý zápas.

Tvorba nominací = Odměna 2 000,- Kč.

  1. Neobsazený zápas                                                                       - 10%
  2. Zápas obsazen pouze jedním rozhodčím                                         - 5%

Počítání odměn a sankcí = Odměna 500,- Kč.

  1. Nespočené odměny a sankce v řádném termínu                              - 10%

Koordinační změny a dozor nad povinnostmi rozhodčích = Odměna 2 000,- Kč/měsíc práce.

  1. Neobsazený zápas, méně než 5 dní na reakci                                 - 0%
  2. Neobsazený zápas, 5 - 14 dní na reakci                                         - 5%
  3. Neobsazený zápas, více než 14 dní na reakci                                  - 15%
Rozhodčí
  1. Rozhodčí se beze omluvy nedostaví k zápasu                                - 100%
  2. Rozhodčí nedorazí s omluvou, bez náhrady                                   - 25%
  3. Rozhodčí nedorazí, sehnal náhradu                                              - 0%
  4. Nedodá včas Zprávu o utkání                                                       - 25%