>
>

Rozvoj

Rozvoj mládeže

V roce 2015 přišla ČBA s novou rozvojovou koncepcí na období 2015 až 2018. Více o koncepci se můžete dozvědět zde. PBS prostřednictvím oblastních rozvojářů:

podporuje tuto koncepci a reprezentuje naší oblast v komisi mládeže a rozvoje. Níže na této stránce naleznete postup jak žádat o podporu v kategoriích U7, U9 a školní aktivity, jež jsou nedílnou součástí koncepce rozvoje na období 2015 až 2018.

 

U7

Podpora 5 000,- Kč na trenéra a 5 000,- Kč na hřiště. O peníze na trenéry můžete žádat již nyní prostřednictví formuláře, který naleznete zde. Peníze na hřiště se vyplácejí zpětně na základě skutečně stojící hrací plochy. Do 60 dnů je potřeba vyúčtovat, že peníze šly na trenéra.Každý příští rok asociace bude přispívat 2 000,- Kč na trenéra. Také je zde materiální podpora v rozsahu sady 5 rukavic a stativu.
Žádost se podává přes sekretariát ČBA, emailem na adresu baseball@baseball.cz

U9

Podpora 5 000,- Kč po splnění následujících podmínek:

  • odehrání přeboru (minimum 12 zápasů)
  • účast na jarním a podzimním ČBP

Dotační program bude vyhlášen do 1.3., budou zveřejněny podmínky pro udělení dotace, formuláře a povinné přílohy žádosti. Příjem žádostí od 1.3. do .31.3., uzavření smluv o dotaci do 30.4.
Žádost se posílá přes STK, emailem na Pavla Jozka pjozek@also.cz.

Podpora školního baseballu

Podpora bude ve dvou rovinách:

  • ČBA
  • PBS (pro Prahu a Střední Čechy)

ČBA za patronaci školy, která odehraje alespoň tři školní turnaje pod záštitou oblastního rozvojáře, vyplatí 5 000,- Kč. Splatnost peněz a forma žádosti bude k dispozici zde do konce března.
ČBA dotuje školní baseballovou sadu v hodnotě 1 000,- Kč ze 3/4, PBS doplácí zbývajících 250,- Kč. O školní sady se žádá sekretariát ČBA emailem na adrese baseball@baseball.cz a v kopii i PBS na adrese praha@baseball.cz z důvodu doplatku.

PBS je připravena prezentovat rozvojové aktivity ve školách, uspořádat ukázkové hodiny, pomoci s organizací školního turnaje. Při jakékoliv sportovní akci PBS pomůže s organizací stánku, zapůjčení roadshow, atd.