>
>

SaBaT Praha - Tempo Praha Blue 6:5

7. 10. 2019, 17 hodin, SaBaT
1 R H E
Tempo Praha Blue 5 5
SaBaT Praha 6 6